• “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”
  • “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 1 มกราคม 2562
  • “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ปฏิทินท่องเที่ยววิถีไทย

หมวดหมู่การท่องเที่ยว

Sport Tourism

Sport Tourism

Gastronomy Tourism

Gastronomy Tourism

Wedding & Romance Tourism

Wedding & Romance Tourism

Night Tourism

Night Tourism

Maritime Tourism

Maritime Tourism

Community Base Tourism

Community Base Tourism

Cultural Event Tourism

Cultural Event Tourism

Tourism for all

Tourism for all

Country Relationships

Country Relationships

Human Resource Development

Human Resource Development

Logistics

Logistics

Entertainment Tourism

Entertainment Tourism

Big Tree/Green Tourism

Big Tree/Green Tourism

ASEAN Connect Tourism

ASEAN Connect Tourism

Medical & Wellness Tourism

Medical & Wellness Tourism

B2B Marketing Activity

B2B Marketing Activity

MICE Tourism

MICE Tourism

Lighting

Lighting

Cultural Event Tourism

Cultural Event Tourism

Cultural Special

Cultural Special

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 133896