ตามฮีตตวยฮอย ย้อนรอยอ่างขุนปล้อง
ตามฮีตตวยฮอย ย้อนรอยอ่างขุนปล้อง
วันที่ : 12 เมษายน 2561
เวลาร่วมกิจกรรม : 3 ชั่วโมง
สถานที่ : บ้านป่าสัก

          องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาน้ำตกขุนปล้อง ซึ่งเป็น ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นสถานทพี่ักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของราษฎรในพื้นที่และ ราษฎรทั่วไป นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาตปิ่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่างๆ การปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จและน้ำตกขุนปล้อง แหล่งท่องเที่ยวของตำบลปล้อง จังหวัดเชียงราย  - กำหนดการจัดกิจกรรม ทุกวันที่ 12 เมษายน ของทุกปี 

IMG 2567

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง
  • นางสาวมลิฉัตร สภุาพ
  • 053-954150 ต่อ 11, 089-7007763
  • Crplong2559@gmail.com

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 133999