ปฏิทิน ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน AMAZING THAILAND TOURISM YEAR 2018

Travel Calendar2

ข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อประสานงาน
-----------------------------------------------
ติดต่อหน่วยงาน
E-mail : tourismyear2018@gmail.com
โทร : 02-3560715 , 02-3560560
Fax 02-3560704
 

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 135128