กิจกรรม “เทศกาลไหว้พระจันทร์”
กิจกรรม “เทศกาลไหว้พระจันทร์”
วันที่ : 01 กันยายน 2561
สถานที่ : เทศบาลตำบลทุ่งยาว

          ประเพณีไหว้พระจันทร์ อยู่คู่กับชาวตรังและสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน ในอดีตจังหวัดตรัง ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่าค้าขายกับชาวต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ชาวจีนที่เดินทางมาค้าขาย และลงหลักปักฐาน และได้จัดกิจกรรมตามความเชื่อของชาวจีนคือ ประเพณีไหว้พระจันทร์ โดยจะทำพิธีในเดือน ของปฏิทินจีน และได้ปฏิบัติ สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดตรังได้มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมและเทศกาลด้านการท่องเที่ยว ระดับจังหวัดพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็นการท่องเที่ยวระดับประเทศ จึงได้จัดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ อย่างต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งจะดำเนินการ จัดงานประมาณเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ให้คงอยู่คู่กับชุมชนไทยเชื้อสายจีนต่อไป 

1

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
  • นายสิทธิศักดิ์ ศรีเทพ
  • 0 7557 0541, 0 8242 01662
  • ghostlittle_b@hotmail.com

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 133896