กิจกรรมพิธีวิวาห์ใต้สมุทร  Trang Under Water Wedding Ceremony
กิจกรรมพิธีวิวาห์ใต้สมุทร Trang Under Water Wedding Ceremony
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาร่วมกิจกรรม : 20 ชั่วโมง
สถานที่ : อำเภอเมืองตรัง

          กิจกรรมพิธีวิวาห์ใต้สมุทร เกิดจากการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเล จากกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อนุรักษ์ธรรมชาติใต้ท้องทะเลในโครงการคืนธรรมชาติสู่แหล่งปะการัง เมื่อปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความประทับใจ สานสัมพันธ์ให้แก่คู่บ่าวสาวนักดำน้ำคู่หนึ่ง จังหวัดตรังได้นำแนวคิด  จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น  มาสร้างตำนานรักที่ยิ่งใหญ่ของโลกใต้ทะเลที่สวยงามของจังหวัดตรัง โดยจัดให้มีการจดทะเบียนสมรสใต้ท้องในชื่อ “พิธีวิวาห์ใต้สมุทร Trang Under Water Wedding Ceremony” กำหนดจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 พิธีวิวาห์ใต้สมุทร ได้ใช้ความสวยงามของธรรมชาติทางทะเลของจังหวัดตรังเป็นจุดขาย โดยชี้ให้เห็นว่าทะเลของจังหวัดตรังนั้นมีความสวยงามและสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นสถานที่จัดการจดทะเบียนสมรสได้ไม่ต่างจากบนบกและนอกจากจะประชาสัมพันธ์เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ในขณะเดียวกันได้พยายามสอดแทรกเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เป็นที่รู้จักมากทั้งด้านประเพณีแต่งงาน ขบวนแห่สินสอด การแต่งกายพื้นเมือง และประเพณีกินเหนียว ซึ่งเป็นหนึ่งในประเพณีแต่งงานแบบท้องถิ่นภาคใต้และจังหวัดตรัง ซึ่งจากการจัดพิธีวิวาห์ใต้สมุทรติดต่อกันถึง 21 ปีนั้น สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดตรังและประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการที่สื่อมวลชนต่างประเทศได้เผยแพร่กิจกรรมนี้ออกไปทั่วโลก รวมทั้งการที่ได้รับบันทึกเป็นสถิติโลกใน Guinness World Of Record จากการเป็นสถานที่จัดการจดทะเบียนสมรสใต้ทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

3

 

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
  • นายสิทธิศักดิ์ ศรีเทพ
  • 0 7557 0541, 0 8242 01662
  • ghostlittle_b@hotmail.com

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 134020

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา