กิจกรรม “ตรัง...ยุทธจักรความอร่อย”
กิจกรรม “ตรัง...ยุทธจักรความอร่อย”
วันที่ : 01 เมษายน 2561
สถานที่ : ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์

          จังหวัดตรัง ขึ้นชื่อว่าเป็น “เมืองของคนช่างกิน” เนื่องจากมีขนม และอาหารพื้นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน อาทิ ขนมเค้กเมืองตรัง มีการผลิตมานานกว่า 80 ปี และหมูย่างเมืองตรัง มีประวัติมานานกว่า 100 ปี  รวมถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่แปลก อย่างเช่น การรับประทานหมูย่างเมืองตรังกับกาแฟ ในตอนเช้า จังหวัดตรังจึงได้งานอาหารพื้นเมืองขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอนุลักษณ์อาหารพื้นเมือง รวมถึง การส่งเสริมท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบาย 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ภายใต้แนวคิด “ตรัง...ยุทธจักรแห่งความอร่อย” ที่นำเอาความโดดเด่นด้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตรังมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ตลอดจนการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง

2

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
  • นายสิทธิศักดิ์ ศรีเทพ
  • 0 7557 0541, 0 8242 01662
  • ghostlittle_b@hotmail.com

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 135127

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา