ตลาด 910
ตลาด 910
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2560
เวลาร่วมกิจกรรม : -
สถานที่ : เทศบาลตำบลวังตะกอ

          ตลาด 910 เป็นตลาดนัดขายสินค้าทางการเกษตรมากมาย ซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรเหลือจากกินใช้ และนำมาแปรรูปขาย ตลาดก่อตั้งขึ้นเนื่องจากได้รับงบประมาณ จากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มีทุกวัน แต่โซนด้านหน้าจะมีในวันอาทิตย์ของสัปดาห์ นอกจากการขายสินค้าทางการเกษตรแล้ว ในช่วงเวลาเทศกาลสำหรับจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนมาร่วมด้วย ตลาด 910 เป็นที่สนใจของประชาชนในท้องที่เป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ ตลาด 910 ยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต ในการแข่งขันการประกวด โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

312237

 

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน
  • นายเศรษฐพงศ์ นุ้ยเมือง
  • 081-631-8457

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 135126

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา