Tourism Expo Japan (TEJ) 2018
Tourism Expo Japan (TEJ) 2018
วันที่ : 20 กันยายน 2561
เวลาร่วมกิจกรรม : 4 วัน
สถานที่ : Tokyo Big Sight (Tokyo International Exhibition Center)

        งาน Tourism Expo Japan จัดโดยร่วมมือของสมาคม Japan Association of Travel Agents  (JATA), Japan Travel and Tourism Association (JTTA) และ Japan National Tourism Organization (JNTO) เป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ รวมเอางานส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างประเทศและงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่น (Tabi Fair) ไว้ด้วยกัน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปี 2561 จะเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของคนญี่ปุ่น กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การเจรจาธุรกิจซื้อขาย การสัมมนาทางการท่องเที่ยว ฯลฯ แต่ละปีจะมีหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนจากต่างประเทศและภายใน ประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมออกคูหาจำนวนมากกว่า 1,100 คูหา

DL C9VgVwAAWeHc

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • กองตลาดเอเชียตะวันออก ภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • 0-2250-5500
  • eastasiadiv2@gmail.com

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 134020

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา