วัดยานนาวา

     ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

1024px Wat Yannawa

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
          วัดโบราณที่มีมานานคู่กรุงศรีอยุธยามีชื่อเดิมว่าวัดคอกควาย ได้รับการยกย่องให้เป็นพระอารามหลวง ในช่วงกรุงธนบุรี พ.ศ. 2325 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สร้างพระอุโบสถหลังเล็กขึ้นถวายและพระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่ทางวัด อีกทั้งทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดคอกกระบือ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่นไกรสรวิชิต เป็นแม่กองปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดยานนาวา ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้เคยปฏิสังขรณ์ไว้แล้ว พร้อมทั้งทรงให้สร้างพระเจดีย์ มีฐานเป็นสำเภาเท่าขนาดเรือสำเภาจริง ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทย แล้วเสร็จใน พ.ศ.2387 นอกจากนี้ โปรดฯให้สร้างกุฏิสงฆ์หลังใหม่จำนวน 2 หลัง โดยปิดทองหน้าบัน บานประตู หน้าต่าง ซุ้มประตูหน้าต่างพระอุโบสถในคราวเดียวกัน นอกเหนือไปจากสำเภาเจดีย์อันโดดเด่นสะดุดตายิ่ง  พระอุโบสถของวัดแห่งนี้ ยังถือได้ว่าเป็นงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมในสมัยรัตนโกสินทร์ ทั้งหน้าบันฝีมือช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่ทำเป็นลายเทพพนม ประดับด้วยลวดลายสัตว์หิมพานต์ ภายในพระอุโบสถมีพระประธาน 4 องค์ เป็นพระพุทธรูปปั้นปางมารวิชัย โดยมีขนาดต่างๆ กัน ถัดไปคือหอพระไตรปิฎก เป็นอาคาร 3 ชั้น มีสัญลักษณ์และสัณฐานเป็นอาคารทรงไทยประดับยอดปราสาท 3 ยอด  ใช้เก็บรวบรวมตู้พระไตรปิฏก คัมภีร์ที่สำคัญของพระพุทธศาสนา หนังสือธรรมะและพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าเจดีย์รูปเรือสำเภา สำหรับให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้เข้าสักการะ

 

ที่ตั้ง : ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลโทร 0 2672 3216

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • โทรศัพท์ 02 672 3206
  • -

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 134020