วัดราชนัดดารามวรวิหาร

     ใกล้กับป้อมมหากาฬ ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ใกล้วัดเทพธิดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Bangkok 000009807 1436429808

รายละเอียด

          วัดแห่งนี้ปลูกสร้างปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระราชนัดดา คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี (ต่อมาเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่ 4 มีพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีบรมราชเทวี) จึงทรงพระราชทานนามว่า วัดราชนัดดาราม เมื่อ ปี พ.ศ.2386 ถือเป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ความสวยงามของวัดที่สร้างความสะดุดตาให้กับผู้คนที่ผ่านไปมา สร้างสรรค์โดยเจ้าพระยายมราช (บุญนาค) สถาปนิกผู้ออกแบบแผนผังการสร้างวัด กำกับการสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรียญ ส่วนพระยามหาโยธาเป็นผู้สร้างกุฏิสงฆ์พร้อมทั้งกำแพงและเขื่อนรอบวัด ขณะที่เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโลหะปราสาท โดยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโลหะปราสาทแทนการสร้างเจดีย์ หากแต่สร้างไม่แล้วเสร็จ จนกระทั่งรัชกาลที่ 5 โปรดให้สร้างต่อจนเสร็จ และภายหลังได้มีการซ่อมแซมวัดราชนัดดาอีกครั้งในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยได้พยายามรักษาแบบแผนเดิมของโลหะปราสาทสมัยรัชกาลที่ 3 ให้มากที่สุด

โลหะปราสาทที่นี่ จึงถือเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทย ปลูกสร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด หมายถึงโพธิปักขิยธรรมในพระพุทธศาสนา 37 ประการ ยอดปราสาทชั้น 7 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กลางปราสาทเป็นช่องกลวง มีบันไดเวียน 67 ขั้น ให้เดินขึ้นไปดูทิวทัศน์ข้างบนได้ ส่วนสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ภายในวัดงดงามประณีตตามแบบศิลปะไทย เช่น พระอุโบสถมีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจกงดงาม ภายในประดิษฐานพระประธานพระนามว่า "พระเสฏฐตมมุนี" ส่วนในพระวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรนามว่า "พระพุทธชุติธรรมนราสพ"

ที่ตั้ง

          ใกล้กับป้อมมหากาฬ ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ใกล้วัดเทพธิดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เวลาทำการ

          เปิดตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น.

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • โทรศัพท์ 02 224 8807
  • -

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 133894